Home

Mag ik mij even voorstellen

Mijn naam is Arthur Kohlman en woon in Ermelo.
Ik ben geboren op 20 september 1943 te Amsterdam en op 29 december 1967 gehuwd met Ine Kohlman-Muller. Samen hebben wij 2 zoons waarvan de oudste in Zwitserland woont.
Mijn opleidingen zijn HBS-A en de VMV bij Defensie. Ik ben in juni 1962 in Weert bij de KMS opgekomen. In 1971 beëdigd tot officier Gnkt en in 1986 bevorderd tot Maj Gnkt. In 1995 kreeg ik eervol ontslag. Mijn laatste functie was Hoofd Afdeling Personeelszaken OCMGD te Hilversum.
Na mijn diensttijd ben ik gedurende ruim 10 jaar vrijwilliger geweest op ’s HeerenLoo-Lozenoord bij de B.O.S tv dit tot aan de reorganisatie van het instituut.
Mijn hobby groeide uit tot de oprichting van Arko-Video op 28 februari 2002.
Sinds 30 september 2003 ben ik lid van het Shanty-en Gezelligheidskoor “Ermeluiden”, waar ik naast zang en fluitspel mijn hobby verder kan uitoefenen.
Mijn websites: http://arko-video.nl en deze arthurkohlman.nl